Nu är det stängt!

torsdag Stängt

Hällristningar

svanhalla3
Hällristning från Svanhalla

På Torhamnslandet finns Blekinges största hällristning. Denna som kallas Hästhallen eller Horsahallen hittar man i Möckleryd. Här finns det ca 140 stycken inristade bilder från bronsåldern som har  daterats till 1500-500 f.kr. Hallen har fått sitt namn efter två inristade hästbilder. Här finns ca 80 stycken skeppsbilder samt skålgropar, fotavtryck och mindre figurer av olika slag. I Svanhalla på östra sidan finns också en mindre hällristning.

Möckleryds hällristningar – Länk till hemsida
Svanhallas hällristningar – Länk till hemsida

Copyright 2014 STUDIO46 • http://www.studio46.se