Caféet stängt Sommaren 2021

Sommaren 2020 var ett rekordår för oss i vårt café, lite överrumplade blev vi och var förstås inte förberedda då vi inte kunde förutse hur denna första Covid-sommare skulle bli.

Vårt lilla café är lite för litet för att vi på ett bra sätt ska kunna följa de rekommendationer som våra myndigheter har ställt så vi har efter nogsamt övervägande bestämt att vi håller vårt café stängt detta år.

Till nästa år räknar vi med att åter ha vårt café öppet då vi alla är vaccinerade.

Våra boenden är öppna.

Eva och Torbjörn